Türkçe

r. Kadınlar, ailedeki konumları nedeniyle sağlık
hizmeti almaya bağımsız karar vermede zorlandıkları, sağlık kuruluşuna gitmede sorun yaşadıkları, ulaşımda
engellerle karşılaştıkları ve sonuçta sağlık hizmeti almada geciktikleri belirlenmektedir (CoşkunÖzdilek,
0000)

Azerice

r. Qadınların ailədəki mövqeləri səbəbiylə səhiyyə
xidmətləri almaq üçün müstəqil qərar qəbul etməkdə çətinlik çəkdikləri, səhiyyə müəssisəsinə getmə problemi yaşadıqları
, nəqliyyatda maneələrlə qarşılaşdıqları və nəticədə səhiyyə xidmətləri almaqda gecikdikləri təyin olundu ( CoşkunÖzdilek,
0000).

İçindekiler

bagimsiz
müstəqil
belirlenmektedir
müəyyənləşdirilir
nəticədə
neticede
problemi
sorunu, sorunum
qəbul
algı, algılamaya, kabule, qebul, resepsıyon
r
,r, a

r, a
r, ar, ar-, ar-arvad, ar-g, ar-ge

, ar-ge
, ar-ge, ararim, ararum

, arg

, arg

, arg
, arge

, arge, argee, arginda, dorsa, pr, r-a, r-i, r,, r.r, r.s, r.s., r’, ra, ramak, rar, rarum, rda, rde, rdır, rg, rı, rıchhab, rıfkı, rım, rında, rınde, rıshhab, ri, rikatak, rikatakita, rim, rin, rinda, rinde, rini, rinun, rir, ritaseniççokse, rki, rl, rmak, rn, rr, rs, ru, runda, runde, runi, runin, runun, rur, rü, rüm, rün, rür, yenın, ר

səbəbiylə
nedenıyle, sebebiyle
səhiyyə
sehiyye
təyin
atanmak, atanmış, belırler, belirlediğinde, belirleme, belirlemesi, belirlemeye, belirlemişti, belirlemiştir, belirlenen, belirlenip, belirleniyor, belirlenmeyen, belirler, belirleyecek, belirleyen, belirleyin, belirliyor, saptayan, tanımla, tanımlamaktadır, tanımlamayan, tanımlamıştır, tanımlanmış, tanımlanmıştır, tanimla, tanimladi, tanimlamayan, tanimlayan
تے
xidmətləri
hizmetleri, hizmetleriyle

Azerbaycanca Sözlük – Azərbaycanca Tərcümə – Tercüme – Məna – Anlamı – Tərcümə

r. Qadınların ailədəki mövqeləri səbəbiylə səhiyyə xidmətləri almaq üçün müstəqil qərar qəbul etməkdə çətinlik çəkdikləri, səhiyyə müəssisəsinə getmə problemi yaşadıqları , nəqliyyatda maneələrlə qarşılaşdıqları və nəticədə səhiyyə xidmətləri almaqda gecikdikləri təyin olundu ( CoşkunÖzdilek, 0000). ne demek? Azericesi nedir? – Azerice – Türkçe Çeviri
Türkçe- Azerice Çeviri – r. Qadınların ailədəki mövqeləri səbəbiylə səhiyyə xidmətləri almaq üçün müstəqil qərar qəbul etməkdə çətinlik çəkdikləri, səhiyyə müəssisəsinə getmə problemi yaşadıqları , nəqliyyatda maneələrlə qarşılaşdıqları və nəticədə səhiyyə xidmətləri almaqda gecikdikləri təyin olundu ( CoşkunÖzdilek, 0000). Türkçe Azerice nasıl? Azericede r. Qadınların ailədəki mövqeləri səbəbiylə səhiyyə xidmətləri almaq üçün müstəqil qərar qəbul etməkdə çətinlik çəkdikləri, səhiyyə müəssisəsinə getmə problemi yaşadıqları , nəqliyyatda maneələrlə qarşılaşdıqları və nəticədə səhiyyə xidmətləri almaqda gecikdikləri təyin olundu ( CoşkunÖzdilek, 0000). ne demek? r. Qadınların ailədəki mövqeləri səbəbiylə səhiyyə xidmətləri almaq üçün müstəqil qərar qəbul etməkdə çətinlik çəkdikləri, səhiyyə müəssisəsinə getmə problemi yaşadıqları , nəqliyyatda maneələrlə qarşılaşdıqları və nəticədə səhiyyə xidmətləri almaqda gecikdikləri təyin olundu ( CoşkunÖzdilek, 0000). sözünün mənası nədir? Türk dilində mənası – Azərbaycanca Türkcə


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir