Türkçe

.Şahiner ve Akyüz tarafından Ankara ilinde farklı sosyoekonomik düzeydeki gruplara hizmet veren bir
üniversite ve bir özel dal hastanesi jinekoloji polikliniğine başvuran 000 evli kadına yönelik gerçekleştirilen
çalışmada, kadınların eğitim düzeylerinin eşlerine kıyasla daha düşük olduğu, lise ve üzeri eğitimi olan, çalışan
ve aile içi kararlarda söz hakkı olan kadınların daha yüksek düzeyde son gebeliklerinde doğum öncesi bakım
aldıkları, doğumlarını sağlık kuruluşunda ve sağlık personeli ile yaptıkları, jinekolojik rahatsızlıklarında
rahatlıkla sağlık kuruluşuna gittikleri saptanmıştır

Azerice

Şahin və Akyüz tərəfindən bir
universitetin ginekoloji poliklinikasına və Ankaradakı fərqli sosial-iqtisadi səviyyəli qruplara xidmət göstərən özəl bir filial xəstəxanasına müraciət edən 000 evli qadın üzərində aparılan araşdırmada
, qadınların təhsil səviyyələrinin həyat yoldaşlarından daha aşağı olduğu təsbit edildi. , orta məktəb və yuxarıda təhsil, iş
və ailə qərarları. Səsi olan qadınların son hamiləliyində daha yüksək prenatal baxım səviyyəsinə sahib
olduqları, bir səhiyyə müəssisəsində və səhiyyə işçiləri ilə doğuş etdikləri və
asanlıqla qadın xəstəlikləri üçün səhiyyə müəssisəsi .

İçindekiler

000
qar yagir 000
aile
ailə
dusuk
dəyərli üsul olduğunu bildirirlər
duzeyde
səviyyədə
hizmet
xidmət
ile
ilə
oldugu
olduğu
personeli
personalı
uzeri
üzeri
000
,000, 000i
ailə
aile, medeni
akyuz
akyüz, akyüzk
asagi
asag, asağı
bir
birae, birer, א
dogus
doguser, doguş, doğus, doğusa, doğuser, doğuşan
edən
eden, kılan
fərqli
fakl
filial
evlada, evlatl, evlatlk
həyat
yaşam, yaşantı
ilə
by, ıle, ın, ile, у
is
alır, alıyor, almaktadır, almaktadir, dir, dr, edil, edila, edile, edilir, edilm, edilmektedir, ediyor, er, erer, eror, etmektedir, ısimli, isimli, konumundadır, mı, mıdır, miyi, mudir, mudur, olduğundan, olduğunu, olmaktadır, olu, olup, ölüp, uar, uir, unr, unur, uur
məktəb
ekol
olan
bulunam, bulunan
oldugu
oldugi
orta
ıkincil, ikincil, ortadir, ortalamak, ortalamalar, ortan
prenatal
bağli, doğumsonrası, prenetal, takipsiz
qadin
qadim
sahib
sahıbım, sahip, şahibn
sahin
sahi, sahiiin, sahinin, şahın, şahim, şahin’, şahin’e, şahine, şahiner, şahini, şahinin, σαχίν
səhiyyə
sehiyye
səsi
sesi
səviyyələrinin
düzeylerinin
səviyyəsinə
düzeyine, düzeylerine
son
ayu, damadı, damatı, evladı, evladım, evlatim, nihai, oglı, oglım, ogli, oglu, oglum, ogul, ogül, oğl, oğla, oğle, oğlu, oğlua, oğludur, oğlum, oğluma, oğlumu, oğlumun, oğlun, oğluna, oğlunu, oğlunun, oğlunuz, oğlunuzun, oğlusu, oğluy, oğluya, oğul, oğula, oğulu, onu’da, onunda, onunki, onunmu, ögul, öğli, öğul, ses, sese, sesi, sesim, sesinin, seste
sosial
sosıal, sosyo
təhsil
egıtım, egıtim, tahsıl, tahsil
tərəfindən
terefinden
təsbit
tesbit, tespit
universitetin
üniversitenin
تے
xidmət
hizmet

Azerbaycanca Sözlük – Azərbaycanca Tərcümə – Tercüme – Məna – Anlamı – Tərcümə

Şahin və Akyüz tərəfindən bir universitetin ginekoloji poliklinikasına və Ankaradakı fərqli sosial-iqtisadi səviyyəli qruplara xidmət göstərən özəl bir filial xəstəxanasına müraciət edən 000 evli qadın üzərində aparılan araşdırmada , qadınların təhsil səviyyələrinin həyat yoldaşlarından daha aşağı olduğu təsbit edildi. , orta məktəb və yuxarıda təhsil, iş və ailə qərarları. Səsi olan qadınların son hamiləliyində daha yüksək prenatal baxım səviyyəsinə sahib olduqları, bir səhiyyə müəssisəsində və səhiyyə işçiləri ilə doğuş etdikləri və asanlıqla qadın xəstəlikləri üçün səhiyyə müəssisəsi . ne demek? Azericesi nedir? – Azerice – Türkçe Çeviri
Türkçe- Azerice Çeviri – Şahin və Akyüz tərəfindən bir universitetin ginekoloji poliklinikasına və Ankaradakı fərqli sosial-iqtisadi səviyyəli qruplara xidmət göstərən özəl bir filial xəstəxanasına müraciət edən 000 evli qadın üzərində aparılan araşdırmada , qadınların təhsil səviyyələrinin həyat yoldaşlarından daha aşağı olduğu təsbit edildi. , orta məktəb və yuxarıda təhsil, iş və ailə qərarları. Səsi olan qadınların son hamiləliyində daha yüksək prenatal baxım səviyyəsinə sahib olduqları, bir səhiyyə müəssisəsində və səhiyyə işçiləri ilə doğuş etdikləri və asanlıqla qadın xəstəlikləri üçün səhiyyə müəssisəsi . Türkçe Azerice nasıl? Azericede Şahin və Akyüz tərəfindən bir universitetin ginekoloji poliklinikasına və Ankaradakı fərqli sosial-iqtisadi səviyyəli qruplara xidmət göstərən özəl bir filial xəstəxanasına müraciət edən 000 evli qadın üzərində aparılan araşdırmada , qadınların təhsil səviyyələrinin həyat yoldaşlarından daha aşağı olduğu təsbit edildi. , orta məktəb və yuxarıda təhsil, iş və ailə qərarları. Səsi olan qadınların son hamiləliyində daha yüksək prenatal baxım səviyyəsinə sahib olduqları, bir səhiyyə müəssisəsində və səhiyyə işçiləri ilə doğuş etdikləri və asanlıqla qadın xəstəlikləri üçün səhiyyə müəssisəsi . ne demek? Şahin və Akyüz tərəfindən bir universitetin ginekoloji poliklinikasına və Ankaradakı fərqli sosial-iqtisadi səviyyəli qruplara xidmət göstərən özəl bir filial xəstəxanasına müraciət edən 000 evli qadın üzərində aparılan araşdırmada , qadınların təhsil səviyyələrinin həyat yoldaşlarından daha aşağı olduğu təsbit edildi. , orta məktəb və yuxarıda təhsil, iş və ailə qərarları. Səsi olan qadınların son hamiləliyində daha yüksək prenatal baxım səviyyəsinə sahib olduqları, bir səhiyyə müəssisəsində və səhiyyə işçiləri ilə doğuş etdikləri və asanlıqla qadın xəstəlikləri üçün səhiyyə müəssisəsi . sözünün mənası nədir? Türk dilində mənası – Azərbaycanca Türkcə


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir