tər

Türkçe terlan Azerice tər İçindekiler terlan tərlan Azerbaycanca Sözlük – Azərbaycanca Tərcümə – Tercüme – Məna – Anlamı – Tərcümə tər ne demek? Azericesi nedir? – Azerice – Türkçe Çeviri Türkçe- Azerice Çeviri – tər Türkçe Azerice nasıl? Azericede tər ne demek? tər sözünün mənası nədir? Türk dilində mənası – Azərbaycanca Türkcə

Read More

r. Qadınların ailədəki mövqeləri səbəbiylə səhiyyə xidmətləri almaq üçün müstəqil qərar qəbul etməkdə çətinlik çəkdikləri, səhiyyə müəssisəsinə getmə problemi yaşadıqları , nəqliyyatda maneələrlə qarşılaşdıqları və nəticədə səhiyyə xidmətləri almaqda gecikdikləri təyin olundu ( CoşkunÖzdilek, 0000).

Türkçe r. Kadınlar, ailedeki konumları nedeniyle sağlıkhizmeti almaya bağımsız karar vermede zorlandıkları, sağlık kuruluşuna gitmede sorun yaşadıkları, ulaşımdaengellerle karşılaştıkları ve sonuçta sağlık hizmeti almada geciktikleri belirlenmektedir (CoşkunÖzdilek,0000) Azerice r. Qadınların ailədəki mövqeləri səbəbiylə səhiyyə xidmətləri almaq üçün müstəqil qərar qəbul etməkdə çətinlik çəkdikləri, səhiyyə müəssisəsinə getmə problemi yaşadıqları , nəqliyyatda maneələrlə qarşılaşdıqları və nəticədə səhiyyə […]

Read More

Kelebekler

Azerice Kəpənəklər Türkçe Kelebekler İçindekiler kəpənəklər kelebekler kelebekler kepenekler, kəpənəklər Azerbaycanca Sözlük – Azərbaycanca Tərcümə – Tercüme – Məna – Anlamı – Tərcümə Kelebekler ne demek? Azericesi nedir? – Azerice – Türkçe Çeviri Türkçe- Azerice Çeviri – Kelebekler Türkçe Azerice nasıl? Azericede Kelebekler ne demek? Kelebekler sözünün mənası nədir? Türk dilində mənası – Azərbaycanca Türkcə

Read More

Şahin və Akyüz tərəfindən bir universitetin ginekoloji poliklinikasına və Ankaradakı fərqli sosial-iqtisadi səviyyəli qruplara xidmət göstərən özəl bir filial xəstəxanasına müraciət edən 000 evli qadın üzərində aparılan araşdırmada , qadınların təhsil səviyyələrinin həyat yoldaşlarından daha aşağı olduğu təsbit edildi. , orta məktəb və yuxarıda təhsil, iş və ailə qərarları. Səsi olan qadınların son hamiləliyində daha yüksək prenatal baxım səviyyəsinə sahib olduqları, bir səhiyyə müəssisəsində və səhiyyə işçiləri ilə doğuş etdikləri və asanlıqla qadın xəstəlikləri üçün səhiyyə müəssisəsi .

Türkçe .Şahiner ve Akyüz tarafından Ankara ilinde farklı sosyoekonomik düzeydeki gruplara hizmet veren birüniversite ve bir özel dal hastanesi jinekoloji polikliniğine başvuran 000 evli kadına yönelik gerçekleştirilençalışmada, kadınların eğitim düzeylerinin eşlerine kıyasla daha düşük olduğu, lise ve üzeri eğitimi olan, çalışanve aile içi kararlarda söz hakkı olan kadınların daha yüksek düzeyde son gebeliklerinde doğum öncesi […]

Read More

tanımana izin verilecek mi

Azerice tanımağa icaze olarmı Türkçe tanımana izin verilecek mi İçindekiler icaze ızin, izin izin icaze, icazə mi m.i, miq verilecek veriləcək Azerbaycanca Sözlük – Azərbaycanca Tərcümə – Tercüme – Məna – Anlamı – Tərcümə tanımana izin verilecek mi ne demek? Azericesi nedir? – Azerice – Türkçe Çeviri Türkçe- Azerice Çeviri – tanımana izin verilecek mi […]

Read More

Nagara düğünden sonra

Azerice Toydan sonra nagara Türkçe Nagara düğünden sonra İçindekiler toydan düğünden sonra sonra-, сонра Azerbaycanca Sözlük – Azərbaycanca Tərcümə – Tercüme – Məna – Anlamı – Tərcümə Nagara düğünden sonra ne demek? Azericesi nedir? – Azerice – Türkçe Çeviri Türkçe- Azerice Çeviri – Nagara düğünden sonra Türkçe Azerice nasıl? Azericede Nagara düğünden sonra ne demek? […]

Read More

cinayət qeydi

Türkçe adli sicil kaydı Azerice cinayət qeydi İçindekiler cinayət cezai, sabıka, suç qeydi notum Azerbaycanca Sözlük – Azərbaycanca Tərcümə – Tercüme – Məna – Anlamı – Tərcümə cinayət qeydi ne demek? Azericesi nedir? – Azerice – Türkçe Çeviri Türkçe- Azerice Çeviri – cinayət qeydi Türkçe Azerice nasıl? Azericede cinayət qeydi ne demek? cinayət qeydi sözünün […]

Read More

Rex

Azerice reks Türkçe Rex İçindekiler rex kralların, reks, reksa Azerbaycanca Sözlük – Azərbaycanca Tərcümə – Tercüme – Məna – Anlamı – Tərcümə Rex ne demek? Azericesi nedir? – Azerice – Türkçe Çeviri Türkçe- Azerice Çeviri – Rex Türkçe Azerice nasıl? Azericede Rex ne demek? Rex sözünün mənası nədir? Türk dilində mənası – Azərbaycanca Türkcə

Read More

Sabit

Azerice Vağzalı Türkçe Sabit İçindekiler sabit insident, sabıt, stasıonar, stasionar Azerbaycanca Sözlük – Azərbaycanca Tərcümə – Tercüme – Məna – Anlamı – Tərcümə Sabit ne demek? Azericesi nedir? – Azerice – Türkçe Çeviri Türkçe- Azerice Çeviri – Sabit Türkçe Azerice nasıl? Azericede Sabit ne demek? Sabit sözünün mənası nədir? Türk dilində mənası – Azərbaycanca Türkcə

Read More

kötü koku

Azerice pisiy Türkçe kötü koku İçindekiler pisiy pişiy koku ətri, qoxu Azerbaycanca Sözlük – Azərbaycanca Tərcümə – Tercüme – Məna – Anlamı – Tərcümə kötü koku ne demek? Azericesi nedir? – Azerice – Türkçe Çeviri Türkçe- Azerice Çeviri – kötü koku Türkçe Azerice nasıl? Azericede kötü koku ne demek? kötü koku sözünün mənası nədir? Türk […]

Read More