İngilizce

Dividend policies
– The board of directors has sole authority to declare
dividends.
• Dividend policies are usually influenced by top
management.
• Dividends are usually paid when a company has
experienced profitable operations; however, two other
considerations will affect the decision to make dividend
payments.
– The expected volatility of earnings
– The level of cash flows

Türkçe

Kâr payı politikaları
– Kar
payı beyan etme yetkisi tek yönetim kuruluna aittir.
• Temettü politikaları genellikle üst
yönetimden etkilenir .
• Temettüler genellikle bir şirket
karlı operasyonlar yaşadığında ödenir ; ancak, diğer iki
husus, temettü
ödemesi yapma kararını etkileyecektir .
– Kazançların beklenen dalgalanması
– Nakit akışlarının seviyesi

İçindekiler

a
bir
affect
etkilemek, etkiler
are
dır-dir, hangi, hey, vardır
authority
otorite, yetki
board
kurulu, tahta, yazı tahtası, yönetim kurulu
by
israil tarafından, tarafından
cash
nakit
company
şirket
considerations
düşünceler, hususlar
decision
karar
declare
beyan, beyan etmek, bildirmek, diyor
directors
yönetmenler
dividend
kâr payı, temettü
dividends
temettü, temettüler
earnings
kazanç
expected
beklenen, bekleniyor
experienced
deneyimli
flows
akımlar, akımları, akışlar, akışları
has
vardır
however
ancak
influenced
etkiledi, etkilenmiş
level
düzey, seviye
make
yap, yapmak
management
ıdare, yönetim
of
arasında
operations
işlemleri, operasyonlar
other
diğer, öteki
paid
ödenmiş, satıldı ücretli, ücretli
payments
ödemeler
policies
ilkeler, politikalar, politikaları
profitable
kârlı
sole
güneş, taban, tek
the
the
to
için
top
üst
two
iki, ikisi
usually
genellikle
volatility
uçuculuk, volatilite
when
zaman, ne zaman
will
ırade, irade, olacak
aittir
belongs
ancak
barely, but, but.as, buta, however, however–the, yet,
beklenen
antıcıpated, anticipated, awaited, expected, pred
beyan
affirmation, declaration, declare, declared, declares, manıfested, pronouncement, representatıons, statement, statıng
bir
a, an, aone, ına, ısan, in.a, isa’n, isan, işan, on.e, one, öne, some, something.”, the

one, the,a, thea, you
one

diger
convulsive
genellikle
generally, typically, usually
iki
bı-, hardworker, ikı, oftwo, thetwo, two, two-
kar
admixture,, avails, availş, benchmark, blends, broads, comparing, deaf, dıvıdend, ıts.now, itsnow, k.a.r., karşılaşırız, karşılayabilmek, karşiımıza, karşlğı, match,then,trace, profıt, profıts, profited, profits, snow, snowıng, snowing, şnow, voıceless, voiceless, स्नो
nakit
bankroll, bycash, cash, cashın, cashin, çash, ıncash, nakıt, specıe, specie, speçie
operasyonlar
operatıons
payi
payı
tek
dısposable, no
single, odd, one-, simplex, single, single-, sinğle, sole, şöle, theonly, சிங்கள்
yapma
do.not, don’t, don’t,, don’t, donnot, dono, dono’t, donot, döno, gudbye, makıng, making, makinğ, not/do, notdo, notmake, udon’t, youdonot
yetkisi
entitles
yonetim
managament

ingilizce Sözlük – Turkish English dictionary – English Turkish Translate – Meaning

Dividend policies
– The board of directors has sole authority to declare
dividends.
• Dividend policies are usually influenced by top
management.
• Dividends are usually paid when a company has
experienced profitable operations; however, two other
considerations will affect the decision to make dividend
payments.
– The expected volatility of earnings
– The level of cash flows ne demek? ingilizcesi nedir ne demek? Dividend policies
– The board of directors has sole authority to declare
dividends.
• Dividend policies are usually influenced by top
management.
• Dividends are usually paid when a company has
experienced profitable operations; however, two other
considerations will affect the decision to make dividend
payments.
– The expected volatility of earnings
– The level of cash flows ingilizcede nasıl yazılır Dividend policies
– The board of directors has sole authority to declare
dividends.
• Dividend policies are usually influenced by top
management.
• Dividends are usually paid when a company has
experienced profitable operations; however, two other
considerations will affect the decision to make dividend
payments.
– The expected volatility of earnings
– The level of cash flows ne demek? ingilizce- Türkçe Çeviri – Dividend policies
– The board of directors has sole authority to declare
dividends.
• Dividend policies are usually influenced by top
management.
• Dividends are usually paid when a company has
experienced profitable operations; however, two other
considerations will affect the decision to make dividend
payments.
– The expected volatility of earnings
– The level of cash flows ingilizcede nasıl okunur? ingilizcede nasıl denir? Türkçe anlamı ne demek? Dividend policies
– The board of directors has sole authority to declare
dividends.
• Dividend policies are usually influenced by top
management.
• Dividends are usually paid when a company has
experienced profitable operations; however, two other
considerations will affect the decision to make dividend
payments.
– The expected volatility of earnings
– The level of cash flows Türkçesi nasıl? in Turkish meaning – Türkçe- ingilizce Çeviri


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir